Gegevensbescherming 

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: 

Spacious-Minds 

Roy Verbakel 
Trevierenstraat 11 
1040 Brussel, België 

Tel: +32 483 34 98 40 

E-mail: info@spacious-minds.com 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, contactgegevens, enz.). 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking 

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele e-mailmelding is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. 

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering 

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die worden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens. 

SSL- of TLS-codering 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de “https: //” adresregel van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel. 

Serverlogbestanden 

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn: 

Bezochte pagina op ons domein 

Datum en tijd van het serververzoek 

Browsertype en browserversie 

Het gebruikte besturingssysteem 

Verwijzende URL 

Hostnaam van de toegangscomputer 

IP adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen. 

Registratie op deze website 

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden opgegeven. Anders weigeren we de registratie. 

Bij belangrijke wijzigingen, bijv. om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat bij de registratie is opgegeven. 

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. a DSGVO). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele e-mailmelding is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking. 

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. 

Contact Formulier 

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven. 

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele e-mailmelding is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. 

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast. 

Nieuwsbriefgegevens 

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en er moet toestemming voor worden gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

De gegevens die bij het registreren voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping Uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping of u kunt zich afmelden via de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast. 

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd in geval van annulering. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons. 

De nieuwsbrief wordt verzonden via »Klaviyo«, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS. 

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die in deze kennisgeving worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van Klaviyo in de VS. Klaviyo gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. Bovendien kan Klaviyo, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. 

Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden. Klaviyo is gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en het “Privacy Shield” en zet zich in om te voldoen aan de EU-voorschriften voor gegevensbescherming. We hebben ook een verwerkersovereenkomst gesloten met Klaviyo. Dit is een contract waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming en in het bijzonder om deze niet door te geven aan derden. U kunt hun privacybeleid hier vinden: https://www.klaviyo.com/privacy 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. 

Sommige cookies zijn “sessiecookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan ​​totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. 

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. Winkelwagentje), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn geplaatst (bijv. Voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in deze privacyverklaring. 

Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het websitegebruik kan worden geanalyseerd. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS. 

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en, indien nodig, ook reclame te optimaliseren. 

IP-anonimisering 

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar afkorten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. 

Browser-plug-in 

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter enkele functies van onze website beperken. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google worden verzameld. U kunt dit doen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Bezwaar tegen gegevensverzameling 

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Details over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

Orderverwerking 

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking met Google gesloten. 

Demografische kenmerken in Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd onder “Bezwaar tegen gegevensverzameling”. 

Google AdWords en Google Conversies bijhouden 

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. 

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma gebruiken we conversietracking. Nadat op een door Google geplaatste advertentie is geklikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website. 

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten ontdekken hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar pagina’s met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Er is ook geen opname in de statistieken voor het bijhouden van conversies. 

“Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Als websitebeheerder hebben we een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren. 

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. 

Google Web Fonts 

Onze website maakt gebruik van weblettertypen van Google. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Door gebruik te maken van deze webfonts is het mogelijk om u de door u gewenste presentatie van onze website te laten zien, ongeacht welke fonts lokaal beschikbaar zijn. Dit gebeurt door Google Web Fonts op te roepen vanaf een Google-server in de VS en uw gegevens door te sturen naar Google. Dit is uw IP-adres en welke pagina u op onze website heeft bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de optimale presentatie en overdracht van onze website. 

Het bedrijf Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”. Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. 

U vindt details over Google Web Fonts op: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en meer informatie in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de 

Door de site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten